واحد مالی و حسابداری

نمایندگی تهران  : 96667005 (021) داخلی 4

نمایندگی البرز  : 32524000(026) -02632523000داخلی 4انتقاد، نظر و پیشنهاد خود را می توانید به ایمیل زیر ارسال کنید 
@payamgroups.com

feedback
آدرس نمایندگی البرز:
کرج، آزادگان، ابتدای خیابان مطهری، برج سفید، طبقه 4،واحد8