میزان رضایتمندی مشتریان (پرسش نامه سنجش)

میزان رضایتمندی مشتریان (پرسش نامه سنجش) :

*نام و نام خانوادگی:
*میزان تحصیلات:
*رشته تحصیلی:
  • میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده توسط شرکت پیام آوران جوان چه حد می باشد؟
  • کیفیت پاسخگویی افراد شرکت به کاربران و مشتریان را چطور ارزیابی می کنید؟
  • 3- " شرکت پیام آوران جوان " به چه میزان در توسعه کار و کاهش هزینه های شما موثر بوده است؟
* لطفا کاراکترهایی را که در تصویر می بینید در کادر پایین وارد کنید: