ماموریت و چشم انداز

ما معتقدیم نیروی انسانی همواره به عنوان اصلی ترین و مهم ترین سرمایه مورد توجه قرار گرفته و محیطی در سطح گروه فراهم شده است که کارکنان بتوانند خلاقیت و نوآوری خود را به شکوفایی برسانند و ضمن خدمت رسانی به جامعه و کسب رضایت مشتریان، به رشد و بالندگی مورد انتظار خویش دست یابند.

ما با سرمایه گذاری قابل توجه بر روی آخرین و جدیدترین فناوری های موجود در بازار خدمات اینترنت و ارتباطات تلاش می کنیم پشتوانه ها و تجهیزات فنی خود را به گونه ای شایسته برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان تجهیز کنیم.

مهمترین هدف ما گسترش خدمات در سراسر مناطق کشور و اختصاص دادن بیشترین سهم از مشتریان بازار اینترنت پرسرعت به خویش است.